Κέντρο Λογισμικού Ubuntu

Εδώ και αρκετές εκδόσεις του Ubuntu έρχονται με το πρόγραμμα του «Κέντρο Λογισμικού Ubuntu»
θα το βρούμε στο Εφαρμογές -> Κέντρο Λογισμικού Ubuntu

Τι ακριβώς είναι αυτό;
Με το κέντρο λογισμικού μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εγκαταστήστε προγράμματα και πακέτα στο Linux σας.
Όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα έχουμε:
Α. Βλέπουμε τα πακέτα που είναι ήδη εγκατεστιμένα στο λειτουργικό μας.
Β. Μπορούμε να αναζητήσουμε ένα πρόγραμμα ή πακέτο άμεσα και γρήγορα
π.χ μπορούμε να αναζητήσουμε «dvd» και θα μας εμφανίση ότι έχει να κάνει με την λέξη αυτή
Γ. Φυσικά μπορούμε να εγκαταστήσουμε προγράμματα και μέσω των κατηγοριών π.χ Παιχνίδια, Γραφείο κτλ

Αντίθετα με τα Windows που θα πρέπει να βρούμε και να κατεβάσουμε ότι πρόγραμμα θέλουμε να εγκαταστήσουμε
το Ubuntu το κάνει για εμάς αρκεί να του το ζητήσουμε και όλα αυτά μόνο με ένα(1) κλικ