Posts Tagged ‘bashm dmg’

Μετατροπή DVD Apple .DMG σε .IMG

Για να μετατρέψου με ένα dvd – cd image από Apple .DMG σε .IMG κάνουμε το παρακάτω για την εγκατάσταση του DMG2IMG

wget http://vu1tur.eu.org/tools/download.pl?dmg2img-1.6.tar.gz -O dmg2img-1.6.tar.gz
tar -xvf dmg2img-1.6.tar.gz
sudo apt-get install zlib1g-dev libssl-dev libbz2-dev
cd dmg2img-1.6
make
sudo make install

και εκτελούμε την παρακάτω εντολή

dmg2img filename.dmg